Jezioro Mietkowskie jest to tak naprawdę zbiornikiem zaporowym (retencyjnym) powstałym w 1986 roku na Bystrzycy w wyniku spiętrzenia rzeki zaporą ziemną o wysokości 16m. Powierzchnia zbiornika to prawie 930 ha a jego średnia głębokość waha się od 2 do 6 metrów. Maksymalna głębokość akwenu jest przy upuście wody i wynosi 16 metrów. Pojemność zbiornika wynosi 70,5 mln m3. Zbiornik służy przede wszystkim do ochrony przeciwpowodziowej, ale jest także wykorzystywany w celach energetycznych oraz zaopatruje w wodę okoliczny przemysł. Jest to jeden z największych zbiorników zaporowych na Dolnym Śląsku.
001
Jezioro Mietkowskie jest bardzo popularnym łowiskiem Dolnego Śląska
 oraz siedliskiem wielu gatunków ptaków.
2009-11-28_16-51-22
Sam akwen jak i okolica jest świetnym miejscem do wypoczynku.
 … c.d.n.
Photos by ©Piotr Krol
http://www.facebook.com/Piotr.Krol.Photography
http://bax.wroclaw.pl